Spraakapraxie

Bij spraakapraxie is het programmeren van de spieren die nodig zijn voor het spreken verstoord. Bij alle handelingen die worden uitgevoerd, zoals spreken en lopen, gebruiken de hersenen vaste schema’s. Hierdoor hoeft er niet over elke handeling bewust nagedacht te worden.

Bij een spraakapraxie kan het schema voor het programmeren van de spraak niet meer goed worden gebruikt. De spieren werken nog goed maar het aansturen van de spieren geeft problemen. De oorzaak van dit probleem is hersenletsel.

Oorzaken van hersenletsel

  •     een beroerte (CVA)
  •     een ongeval (trauma)
  •     een hersentumor
  •     een ontsteking in de hersenen

Spraakapraxie is zelden een op zichzelf staande stoornis. Er is vaak sprake van een combinatie met afasie.

Communicatieproblemen als gevolg van spraakapraxie

Het meest opvallende kenmerk is dat een persoon met spraakapraxie steeds zoekende mondbewegingen maakt. Bij spraakapraxie zijn het niet altijd dezelfde klanken of woorden die voor problemen zorgen. Een persoon met spraakapraxie kan heel erg worstelen om het woord te kunnen zeggen en hierdoor steeds verder van het doelwoord afraken. Een ernstige vorm van spraakapraxie kan leiden tot het niet of nauwelijks meer doelbewust kunnen spreken. Mildere vormen van spraakapraxie leiden tot langzaam en toonloos spreken, haperingen of tot een onduidelijke uitspraak.

Wat doet een logopedist

De logopedist onderzoekt de spraak, de verstaanbaarheid en de mondmotoriek van de persoon met een mogelijke spraakapraxie en stelt een diagnose. Vervolgens stelt de logopedist een behandelplan op. Voor de behandeling van spraakapraxie bestaan verschillende behandelmethoden. Soms wordt er therapie aangeboden met behulp van muziek. Deze vorm van therapie heet Speech-Music Therapy for Aphasia (SMTA) en wordt gegeven door een logopedist en muziektherapeut. Wanneer er sprake is van een ernstige spraakapraxie wordt er wanneer hier behoefte aan is ook zo snel mogelijk een communicatiehulpmiddel aangemeten. Voor het aanmeten van communicatiehulpmiddelen werken wij samen met rdgKompagne. Daarnaast geeft de logopedist adviezen om de communicatie tussen de persoon met spraakapraxie en zijn omgeving zo optimaal mogelijk te laten verlopen.