Speech Music Therapy for Aphasia (SMTA)

SMTA staat voor ‘Speech Music Therapy for Aphasia’. Het is een behandelmethode die zich beroept op een nauwe samenwerking van logopedie en muziektherapie voor behandeling van personen met afasie en/of spraakapraxie.

Het uitgangspunt van SMTA is de gedachte dat muziek (met name melodie en ritme) het spreken kan ondersteunen en stimuleren.
Het is een individuele vorm van therapie, waarbij de oefeningen op maat worden gemaakt vanwege de persoonlijke omstandigheden en achtergrond van de persoon met afasie en/of spraakapraxie.

Het uitgangspunt van SMTA is de gedachte dat muziek (met name melodie en ritme) het spreken kan ondersteunen en stimuleren.
Aangenomen wordt dat (bij rechtshandigen) de taal in de linker hemisfeer en muziek in de rechter hemisfeer gelokaliseerd is. Wanneer de één is aangedaan betekend dat niet dat de ander niet functioneert. Tevens is muziek, en daarmee zang, veelal gebaseerd op automatische taal en is dit na een CVA met een non-fluent afasie als gevolg, toegankelijker dan het spreken op zich.

Door middel van SMTA worden er dus eigenlijk bruggetjes gelegd naar de taal met behulp van muziek. Op die manier wordt de taal toegankelijker en bevordert het de initiatie en/of vloeiendheid van het spreken.

Het doel van de SMTA-behandeling

  • Het bevorderen van de vloeiendheid in het spreken;
  • Het tot stand brengen, bevorderen en/of onderhouden van de verbale productie.
  • Voor ieder persoon wordt een doelstelling geformuleerd die gericht is op de persoonlijke hulpvraag en mogelijkheden.

Doelgroepen

  • Afasie waarbij cliënten niet in staat zijn zelf te spreken.
  • Typen afasie waarbij fonologische problemen op de voorgrond staan, die de vloeiendheid van het spreken beperken
  • Spraakapraxie (programmeringstoornis van de mondspieren, waardoor het vormen van klanken en woorden moeilijk is)

SMTA is een vorm van individuele therapie. Een behandelsessie van een half uur blijkt in de praktijk voldoende te zijn. Na een half uur neemt de concentratie af en gaat vermoeidheid vaak een rol spelen.
Om de continuïteit te waarborgen en effectiviteit te bevorderen is het aan te bevelen SMTA minimaal twee maal per week te laten plaats vinden.
De combinatiebehandeling wordt beëindigd wanneer de doelstellingen behaald zijn of als er geen vooruitgang meer optreedt. De duur van de behandeling kan daardoor per cliënt verschillen.

Bij Logopedische Praktijk Bremer wordt SMTA gegeven in nauwe samenwerking met muziektherapeute Ilsje Merk.