Parkinson(isme)

Parkinsonisme is de verzamelterm voor de symptomen die personen met de ziekte van Parkinson kunnen hebben. Deze symptomen kunnen ook voorkomen bij beschadiging van dezelfde hersengebieden als bij de ziekte van Parkinson, maar met een andere oorzaak, zoals:

  • ziektes die verwant zijn aan de ziekte van Parkinson (atypisch parkinsonisme: MSA, PSP, CBG)
  • een slechte doorbloeding van de hersenen (vasculair parkinsonisme)
  • het gebruik van bepaalde medicijnen (medicamenteus parkinsonisme)
  • blootstelling aan giftige stoffen in de leef- of werkomgeving (toxisch parkinsonisme)

Verloop ziekteproces

Begin van de ziekte van Parkinson

De kernsymptomen tremor, bradykinesie, rigiditeit en houdingsinstabiliteit worden soms voorafgegaan door klachten van de reuk (verminderde reuk), obstipatie, depressie en slaapstoornissen. Deze klachten zijn echter zo aspecifiek dat de diagnose Parkinson in dit stadium zelden wordt gesteld.

Twee hoofdgroepen van de ziekte van Parkinson

De ziekte van Parkinson kan in twee hoofdgroepen worden onderscheiden: personen die voornamelijk last hebben van een tremor (trillen van handen, benen, kin of tong) en personen die met name last hebben van bradykinesie (trager worden van bewegingen) en rigiditeit (stijfheid).

Beloop van de ziekte van Parkinson

De kernsymptomen tremor, bradykinesie, rigiditeit en houdingsinstabiliteit beginnen bij ongeveer 75% van de patiënten aan één kant, bijvoorbeeld rechts. Na een tijd zal ook de andere kant klachten gaan geven, maar in de regel blijft de eerst aangedane kant de meest ernstige.
Na enkele jaren ontstaan er problemen met de balans en kunnen personen met Parkinson vallen. Dit kan soms erg invaliderend zijn.
Klachten zoals bloeddrukdaling (gedeeltelijk ook door de levodopa medicatie), problemen met plassen en ontlasting, hallucinaties, cognitieve problemen en verslikken kunnen ontstaan in verloop van de tijd.

Meestal leidt de ziekte van Parkinson niet tot een opname in een verpleeg- of verzorgingshuis. Wanneer de balansstoornissen of de cognitieve stoornissen echter een dusdanig gevaar worden in het dagelijks leven worden patiënten wel vaak opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis.
De levensverwachting bij personen met de ziekte van Parkinson is niet korter vergeleken met personen zonder dit ziektebeeld.

Als gevolg van de ziekte van Parkinson kunnen problemen ontstaan met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voorbeelden zijn moeite met lopen, aankleden, spreken of eten. Met deze laatste twee problemen kan de logopedist helpen. Voor meer informatie over de behandelingen van deze problemen zie: stemklachtendysartrie (spraakstoornis) en dysfagie (slikproblemen).

Door deze verscheidenheid aan problemen zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken bij de behandeling. De betrokkenheid van iedere zorgverlener is afhankelijk van de problemen die de persoon met Parkinson ervaart. Vanwege de grote verscheidenheid aan mogelijke problemen is het van belang dat de zorgverleners specifiek deskundig zijn. Daarnaast is het van belang dat de behandeling goed wordt afgestemd, wanneer de persoon met Parkinson wordt behandeld door meerdere zorgverleners. Onze praktijk is om die rede aangesloten bij ParkinsonNet.

Behandeling door een ParkinsonNet zorgverlener

De zorgverleners die aangesloten zijn bij het ParkinsonNet, zijn speciaal geschoold in het behandelen van personen met Parkinson en personen met atypische Parkinsonismen. De ParkinsonNet zorgverleners werken onderling nauw samen en werken ook samen met bijvoorbeeld Parkinsonverpleegkundigen en neurologen in de regio. Zodoende zijn de behandelingen deskundig en zo optimaal mogelijk op elkaar afgestemd. ParkinsonNet zorgverleners werken goed verspreid over een regio en zijn in staat personen aan huis te behandelen. Zo kunnen personen aan huis of dichtbij huis een goede behandeling krijgen. In de Parkinson Zorgzoeker is de dichtstbijzijnde ParkinsonNet zorgverlener te vinden.

Meer informatie over Parkinson

Parkinsonnet

Parkinson.nl

Parkinson Vereniging