Hoofd-Hals Oncologie

Hoofd-hals oncologie gaat om kanker in het hoofd en hals gebied. Als gevolg hiervan kunnen er problemen ontstaan op het gebied van het spreken: dysartrie (spraakstoornis), de stem, het slikken: dysfagie (slikproblemen) of de beweeglijkheid van de lippen, tong en kaak.

De medische behandeling kan bestaan uit operatie, bestraling en/of chemotherapie. Voor, tijdens en na deze behandeling kunnen eerder genoemde problemen ontstaan of toenemen.

De logopedist kan helpen door bijvoorbeeld adviezen en oefeningen te geven op het gebied van spreken en slikken. Daarnaast kan de logopedist adviezen geven rondom het kiezen van de meest veilige voedingsconsistentie.