Hoofd-Hals Oncologie

Hoofd-hals oncologie gaat om kanker in het hoofd en hals gebied. Als gevolg hiervan kunnen er problemen ontstaan op het gebied van het spreken: dysartrie (spraakstoornis), de stem, het slikken: dysfagie (slikproblemen) of de beweeglijkheid van de lippen, tong en kaak.

De medische behandeling kan bestaan uit operatie, bestraling en/of chemotherapie. Voor, tijdens en na deze behandeling kunnen eerder genoemde problemen ontstaan of toenemen.

De logopedist kan u hiermee helpen, bijvoorbeeld door adviezen en oefeningen te geven op het gebied van spreken en slikken. Daarnaast kan de logopedist u adviseren rondom het kiezen van de meest veilige voedingsconsistentie.