Afasie

Afasie is een verworven taalstoornis als gevolg van hersenletsel. We spreken van afasie wanneer er door hersenletsel moeilijkheden zijn met betrekking tot het spreken, lezen, schrijven en/of begrijpen. Afasie komt voor in verschillende uitingsvormen. De ernst en omvang van afasie zijn onder andere afhankelijk van de plaats en de ernst van het hersenletsel, het vroegere taalvermogen en iemands persoonlijkheid.

Mogelijke oorzaken van hersenletsel

  • een beroerte (CVA)
  • een ongeval (trauma)
  • een hersentumor
  • een ontsteking in de hersenen
  • een neurodegeneratieve ziekte (progressief)

Communicatieproblemen

Fotograaf: Albert Brunsting
Fotograaf: Albert Brunsting

Een afasiepatiënt kan moeite hebben met spreken, door het niet kunnen vinden van de juiste woorden of het niet juist kunnen vormen van zinnen. Ook kan het zijn dat een afasiepatiënt een ander woord zegt dan dat hij bedoelt. Daarnaast zijn er afasiepatiënten die wel veel spreken, maar wat gezegd wordt is moeilijk te begrijpen. Wat betreft het begrip kan een afasiepatiënt moeite hebben met het begrijpen van gesproken en/of geschreven taal. Hierbij kan het gaan om het begrijpen van woorden, zinnen of allebei. Naast het spreken en begrijpen kunnen er problemen zijn met het lezen en schrijven. Het lezen kan moeilijk zijn doordat iemand met afasie moeite heeft met het analyseren en het herkennen van zinnen, woorden en klanken. Het schrijven is vaak moeilijk doordat een afasiepatiënt meestal linkshandig moet leren schrijven door de verlamming aan de rechter zijde.

Wat doet een logopedist

De logopedist begint met het doen van taalonderzoek. Hierbij wordt het functioneren van het spreken, begrijpen, lezen en schrijven onderzocht. Op basis van de resultaten stelt de logopedist een logopedische diagnose en een behandelplan op. De resultaten van het onderzoek en de plannen voor de behandeling worden besproken met de cliënt en diens omgeving. De logopedist probeert het communiceren steeds weer een stukje te verbeteren. Dit wordt gedaan met oefeningen gericht op de aangedane functies, passend bij de wensen en behoeften van de cliënt.

Fotograaf: Albert Brunsting
Fotograaf: Albert Brunsting

Tevens geeft de logopedist adviezen om de communicatie tussen de persoon met afasie en zijn omgeving zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Wanneer er behoefte is aan een communicatiehulpmiddel zal dit in samenwerking met rdgKompagne worden uitgezocht.

Meer informatie over afasie

Afasie Vereniging Nederland