Lees- en spellingsproblemen

Kinderen kunnen al vroeg moeilijkheden ervaren met het lezen en spellen en dit geeft problemen met veel schoolse taken. Het kan ontstaan als een kind een zwak taalgevoel heeft, of als er al problemen zijn met de spraak- en taalontwikkeling. Soms is er ook sprake van dyslexie.

Een paar signalen waar u aan kunt denken zijn; uw kind kent nog maar weinig letters of heeft moeite met het benoemen van de dagen van de week of de kleuren. Andere risicofactoren kunnen zijn, moeite met; hakken en plakken van woorden, tweeklanken, het correct toepassen van spellingsregels. Een traag leestempo of het maken van veel leesfouten kan ook wijzen op dyslexie.

Wanneer bovenstaande signalen bij uw kind voorkomen of wanneer dyslexie bij uw kind in de familie voorkomt, kunt u advies vragen bij de logopedist.

In de behandeling wordt samengewerkt met de ouders en de school van het kind. Ook wordt rekening gehouden met de totale ontwikkeling van het kind en eventueel bijkomende problemen.